2017.06.09 Akpatok, Caffeine Sheiks, Gwinciński/Lubiewski

0009644167_10godz. 21:00, wstęp 10 zł

Akpatok to minimalistyczny, eksperymentalny projekt założony przez Dawida Adrjanczyka. Jako Akpatok Ensemble, wspólnie z Niną Adrjanczyk, muzycy zaprezentują nowe kompozycje z nadchodzącego albumu Micromovements (lipiec 2017) na eksperymentalny głos, organy i manipulacje dźwiękiem.
Dawid Adrjanczyk w swoich utworach skupia się na interakcjach pomiędzy muzyką, pustką, bezruchem. Jego muzyka łączy idiom współczesnych form muzycznych, medytatywny charakter, minimalistyczną modalność. Artysta poszukuje unikalnych systemów strojenia i połączeń interwałowych. Prace nad trzecim albumem grupy muzycy zogniskowali wokół idei mikroruchów – micromovements, niedostrzegalnych fluktuacji dźwięku pobudzających do uważności, skupienia, czujności.
W 2016 roku Dawid Adrjanczyk zainicjował działalność interdyscyplinarnego projektu Co-silence (Współcisza) skupionego na kultywowaniu i ochronie zdrowego środowiska dźwiękowego. W ramach Co-silence prowadzi warsztaty oparte o autorską koncepcję quiet points i cichej ekologii. Współpracował z licznymi organizacjami, m.in. z Muzeum Narodowym w Warszawie czy Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie. Koncertuje w Polsce i Europe z projektami Akpatok Ensemble i Karpaty Magiczne.
W 2015 roku w wydawnictwie Low Clouds Records ukazał się drugi album Akpatok „Two Winters, Two Springs”. Redukując instrumentarium i kompozycyjne struktury, muzycy zarejestrowali sześć minimalistycznych utworów opartych o medytatywny idiom, prowokujących do skupienia i uważności. „Two Winters, Two Springs” wprowadza odbiorców w niespieszny, wyciszony i pełen wewnętrznej koncentracji rytm kompozycji, charakterystyczny dla całej twórczości Dawida Adrjanczyka.
www.adrjanczyk.com
www.akpatok.bandcamp.com

Caffeine Sheiks aka DAWID YOW aka Łukasz Jędrzejczak aka ten kolo w kurtce rege i niebieskiej czapce z długimi włosami, związany więzami krwi z bydgosko-toruńsko-poznańsko-warszawską sceną aletrnatywną opatrzoną okiem Milieu L’Acéphale zagra solo. Półgodzinny set Dawida grającego na co dzień w Alameda Trio (5), T’ien Lai czy Duży Jack będzie rozmową z duchami. Rozmawiać będzie za pomocą urządzeń elektronicznych, samplerów, bitmaszyn, efektów oraz głosu.

Gwinciński/Lubiewski – w ciągu 10-letniej współpracy współtworzyli kwintety, kwartety i tria, a tym razem premierowo
wystąpią jako duet. Materiał, który zaprezentują wypływa z inspiracji szeroko rozumianą muzyką etniczną, ambientem,
improwizacją i tradycją yassową. Instrumentarium na ten wieczór będą tworzyć: klarnet, flet poprzeczny, gitara, organy
i perkusjonalia. Na co dzień muzycy działają w Plexus of Infinity, ponadpodziałowej inicjatywie wydawniczej,
zrzeszającej społeczności muzyczno-literackie.