2017.10.05 13th MF: Ecofilms about us: „Punkt krytyczny. Energia OdNowa” – film

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

MÓZG, wstęp wolny

Start: 21:00

Tegoroczna sekcja filmowa Mózg Festiwal będzie poświęcona (tak jak cały festiwal) ekologii. Podtytuł cyklu Ecofilms about us jest spostrzeżeniem, które mówi o tym jak bardzo jesteśmy świadomi swojego niszczącego charakteru i jak mało wyciągamy z tego wniosków. Zastanowimy się w trakcie tego przeglądu jaki impakt ma człowiek na środowisko naturalne i jakie konsekwencje z tego tytułu czekają nas w przyszłości.

W „Soli Ziemi” zobaczymy nasz glob oczami jednego z największych fotografów w historii, przyjrzymy się człowiekowi, cywilizacji, kondycji ziemi i zastanowimy się z twórcami filmu co jest „solą ziemi”. Będziemy także oglądać pięknie sfotografowany w jakości 4K las deszczowy w filmie „Był sobie las”, dzięki niemu dowiemy się ile potrzeba czasu na odtworzenie lasów równikowych. Sprawdzimy jak wyglądałaby ziemia gdyby człowiek zniknął w filmie „Homo sapiens”. Zobaczymy także „Punkt krytyczny. Energa odnowa”, pierwszy polski pełnometrażowy film dokumentalny o tematyce ekologicznej w reżyserii Łukasza Bluszcza (planowane jest także spotkanie z autorem). Dla oddechu na ekranie pojawi się przejmującą wizję końca ery przyrody i początku ery techniki w filmie „Księżniczka Mononoke”. W tym arcydziele japońskiej animacji odbija się jak w soczewce cały dramat chciwości człowieka i jego rabunkowej gospodarki wobec własnego otoczenia.

Przegląd obdarzony komentarzami specjalnie zaproszonymi gości da spore możliwości zbudowania sobie własnych poglądów na to jak wyglądają i jak powinny wyglądać stosunki człowiek-natura. Zejdźmy na ziemię i zastanówmy się nad sobą.

„Punkt krytyczny. Energia OdNowa”

Pierwszy, polski, pełnometrażowy film dokumentalny na temat zmian klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Twórcy w jasny sposób pokazują, dlaczego klimat nagle się zmienia i przed jakimi wyzwaniami w związku z tym staje nasza cywilizacja. Dowiadujemy się, co sprawiło, że równowaga klimatu na Ziemi została zachwiana i jakie są tego skutki. Czy realna jest przyszłość oparta jedynie na węglu i ropie? Czy można poradzić sobie ze smogiem i co musi się wydarzyć, żeby nie doszło do tragedii na miarę zagłady dinozaurów? Odpowiedzi na te i wiele innych intrygujących pytań szuka aktor Marcin Dorociński. Cały świat, a więc także Polska, stoi przed widmem powodzi, suszy, braku wody pitnej i jedzenia. Ciepłe kaloryfery w chłodne dni, lody w lecie, światło czy woda w kranie, o paliwie do samochodu nie wspominając – nie chcemy z tego zrezygnować, ale będziemy zmuszeni wytwarzać energię w inny sposób. Twórcy zwracają uwagę na kwestię alternatywnych źródeł energii i problemów, z jakimi borykają się w naszym kraju ich zwolennicy. Film ostrzega przed nadchodzącą katastrofą i proponuje rozwiązania mogące pomóc w jej powstrzymaniu. Zmiany już zachodzą – widać je także w Polsce. Właśnie znaleźliśmy się w Punkcie krytycznym.

Start: 22:30

Łukasz Bluszcz (spotkanie autorskie)

Łukasz Bluszcz producent, reżyser i scenarzysta dokumentalny, związany z Vision House Productions. Pracował jako dziennikarz i producent lokalny dla globalnych stacji informacyjnych, jak BBC, AL Jazeera, Discovery, Channel 5 i inne. Autor scenariuszy dokumentów „Efekt Chopina” (BBC World, TVP2) i „Był Bunt” (Al Jazeera, TVP Kultura). Producent i reżyser programów Discovery Channel Polska: „Przystanek Bieszczady”, „Polska: Operacja Zmiana” i in. „Punkt Krytyczny. Energia odNowa” to jego pełnometrażowy debiut reżyserski.

————————–————————–————————

MÓZG, free admission

Start: 9 pm

The selection of films for Mózg Festival this year will be devoted to ecology, just like the entire festival. The subtitle Ecofilms about us is an observation that indicates how conscious we are about our own destructive character and how few conclusions we draw from it. We will reflect upon the influence that mankind has on the natural environment and the consequences we are going to face in the future. In the film “The Salt of the Earth” we will see our planet through the eyes of one of the greatest photographers in the history. We will take a closer look at a human, civilisation, the condition of the Earth and together with the makers of the film we will wonder what is “the salt of the Earth”. We will also get the chance to admire the rainforest, beautifully photographed in 4K resolution in the film “Once Upon A Forest”. We will learn how much time it takes to restore an equatorial forest. Thanks to “Homo Sapiens” we will catch a glimpse of what the Earth would look like if humans disappeared. We will also get the chance to see “Punkt Krytyczny. Energia OdNowa” directed by Łukasz Bluszcz (a meeting with the author is also planned). It is the first Polish full-length film about ecology. Then “Princess Mononoke”, a masterpiece of Japanese animation, will present a vision of the end of nature and the beginning of the era of technology. This film reflects the drama of mankind’s greediness and predatory approach towards the surrounding environment.

The film selection is accompanied with a commentary of guests and will provide the audience with the possibility to form their own opinions on what the relationship o mankind and nature looks like and what it should look like. Let’s come down to Earth and reflect upon ourselves.

„The tipping point. Energy aNew.”

It is the first Polish full-length documentary film about climate change and the inevitable energetic revolution. The creators clearly show the reasons the climate changes suddenly and the challenges our civilisation will have to face. We find out what tipped the balance of the climate on Earth and the consequences it caused. Is future based entirely on coal and oil real? Can we deal with smog and what has to happen in order to avoid a tragedy in the scale of the extinction of dinosaurs? Marcin Dorociński looks for answers to these and many other questions. The whole world, including Poland, faces a spectre of flood, drought, lack of drinking water and food. Warm radiators on chilly days, ice cream in the summer, light or running water, not to mention fuel for cars – we do not want to give up any of that but we will be forced to produce energy in different ways. The makers of the film draw the attention to alternative sources of energy and problems that proponents of these have to deal with. The film is a warning against a disaster and proposes solutions that might help avoid it. The changes are already happening and they are also visible in Poland. We just found ourselves at the tipping point.

Meeting with the director of the film

Start: 10:30 pm

Łukasz Bluszcz is a producer, director and documentary screenwriter associated with Vision House Productions. He worked as a journalist and local producer for global information stations such as BBC, Al Jazeera, Discovery, Channel 5 and others. He wrote scripts for documentaries like „Chopin Reloaded (BBC World, TVP2) „Był bunt” (Al Jazeera, TVP Kultura). He produced and directed programs for Discovery Channel Polska. „The tipping point. Energy aNew” is his full-lenght director’s debut.