2017.10.06 13th MF: Nina De Heney / Linda Kallerdahl & John Holmström – koncerty + Wieczór Muzyki Improwizowanej

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

MÓZG, wstęp 10 zł

Start: 21:00

Nina De Heney wychowywała się w Szwajcarii. Studiowała na New England Conservatory of Music w Bostonie. W 1983 roku przeprowadziła się do Szwecji, gdzie studiowała na Konserwatorium Muzycznym w Goteborgu. W 1992 roku zaczęła grać solo, często współpracowała z tancerzami. W 2008 roku założyła z tancerką i choreografką Anną Westberg festiwal Dance’n’Bass. Nina aktywnie działa na jazzowej i improwizowanej scenie w Szwecji od wielu lat i występowała z wieloma zespołami. Obecnie współpracuje z Lisą Ullén i Acoustic Electronics.

Start 22:00

Lindha jest uważana za jedną z najważniejszych i najbardziej przełomowych wokalistek na szwedzkiej scenie jazzowej i improwizowanej. Wyjątkowe brzmienie Lindhy i jej sposób śpiewania przyciągnęły wielu studentów. Pracowała jako trener wokalny, zarówno techniczny, a przede wszystkim duchowy, w wielu szkołach muzycznych i konserwatoriach od 2001 roku. Dosyć wcześnie zetknęła się z gatunkiem free music i współpracowała z takimi jak Sonic Youth, Ikue Mori, Mats Gustavsson, Nina de Heney, Lise-Lotte Norelius, Mattias Windemo i Fredrik Ljungkvist i wieloma innymi.

John Holmström to szwedzki pianista, który tworzy w szerokim spektrum muzyki improwizowanej. Z jedną nogą w bardziej tradycyjnym jazzie, a drugą w wolnej improwizacji, próbuje stworzyć coś pomiędzy, w i ponad wszystkim. Nie dlatego, że szuka nowego nieodkrytego terenu, ale dlatego, że po prostu nie może się powstrzymać. Jako student muzyki klasycznej próbuje poszerzać i zawierać w swojej muzyce prace i język starych mistrzów, ale jego podejście do muzyki wywodzi się z jego korzeni jako hiphopowego MC i wojownika sztuk walki. John zjeździł świat grając swoją muzykę i jest znany z grania w zespołach takich jak Dark Horse, Om Tat Sat i Hurrakel.

Start 23:00 

Wieczór Muzyki Improwizowanej z udziałem muzyków lokalnych i gości festiwalu

————————–————————–————————

MÓZG, tickets 10 zł

Start: 9 pm

Nina De Heney grew up in Switzerland. She studied at the New England Conservatory of Music in Boston. Nina moved to Sweden in 1983, where she again studied from at the Göteborg Conservatory of Music. She started doing solo performances in 1992, often working with dancers and in 2008 she founded the festival Dance‘n’Bass alongside dancer and choreographer Anna Westberg. Nina has been working in the jazz and improvisation scene in Sweden for many years with a number of groups and is currently working with Lisa Ullén and Acoustic Electronics.

Start: 10 pm

Lindha is considered one of the most important and ground-breaking singers on the Swedish jazz and improvisation scene. Lindha’s special sound and way of singing has always attracted students. She has worked as song-coach both technically and, more importantly, spiritually on music schools and conservatories since 2001. Early on she came in touch with the free music field and made successful collaborations with the likes of Sonic Youth, Ikue Mori, Mats Gustavsson, Nina de Heney, Lise-Lotte Norelius, Mattias Windemo and Fredrik Ljungkvist among others.

John Holmström is a Swedish pianist who works in a broad spectrum of improvised music. With one foot in more traditional jazz and the other in free improvised music, he tries to create something in between, inside and above everything. Not because it´s a search for new unexplored territory within improvised music, but just because he can’t help not to. As a student of classical music he tries to expand and include the works and language of the old masters in his music but approaches music from his roots as an MC within hip-hop and that of marital arts fighter. John has travelled the world playing his music and is known for his work within bands like Dark Horse, Om Tat Sat and Hurrakel.

Start: 11 pm

Improvised Music Evening featuring festival guests and local musicians