2017.10.07 13th MF: Jonny Wartel Quartet – koncert + Wieczór Muzyki Improwizowanej

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

MÓZG, wstęp 10 zł

Start: 21:00

Jonny Wartel gra na saksofonie i piszczałce. W latach 80. koncertował po Europie z kwartetem saksofonowym Position Alpha. W latach 80. i 90. koncertował po Europie z muzykami Indian Baul. Jest wolnym strzelcem w różnych gatunkach muzycznych: free jazz, impro, muzyka folkowa, world music, rock’n’roll itd. Razem z Lolo Anderssonem założył Brötz w 1993 roku.

Karin Johansson jest pianistką i kompozytorką muzyki improwizowanej, eksperymentalnej i jazzowej. Pochodzi ze Szwecji, wykorzystuje alternatywne techniki gry i korzysta z preparacji i przedmiotów; gra w kilku zespołach, m.in. Jonny Wartel 4, Ord, Finn Loxbo/Karin Johansson duo, Lisen Rylander Löve/Karin Johansson duo. Komponuje muzykę do teatru i tańca współczesnego.

Yasuhito Mori, urodzony w Tokio, zaczął grać w najważniejszych klubach jazzowych w Tokio podczas studiów na Aoyama Gakuin Univerity, po ukończeniu nauki grał razem z Masayuki Takayanagi i wieloma innymi artystami. W 1981 roku przeprowadził się do Szwecji i zaczął współpracować z szwedzkimi muzykami jazzowymi. Był członkiem kwartetu Stana Getza z Kennym Baronem i Ben Rileyem podczas europejskiej trasy koncertowej w lecie 1989 roku. W 1994 roku, Mori rozpoczął serię koncertów „Scandinavian Japan Connection” i zagrał wiele tras koncertowych w Japonii i Szwecji z wieloma szwedzkimi i japońskimi muzykami.

Henrik Wartel został członkiem znanego na całym świecie kwartetu puzonisty Eje Thelinsa, gdy miał zaledwie dwadzieścia lat. Koncertował po całej Europie przez kilka lat i stał się bardzo znanym i popularnym perkusistą wśród wielu muzyków. Grał rock’n’rolla z Jucka Tullonenem, hardcore jazz z Berntem Rosengrenem, grał u boku takich gwiazd jak Monika Zetterlund czy Tomasz Stańko lub Nisse Landgren. Grał free jazz z Rolandem Keijserem i free impro z Position Alpha. W skrócie: gra ze wszystkimi i wszędzie.

Start: 23:00

Wieczór Muzyki Improwizowanej z udziałem muzyków lokalnych i gości festiwalu

————————–————————–————————

MÓZG, tickets 10 zł

Start: 9 pm

Jonny Wartel Jonny Wartel plays saxophones and reeds. He toured Europe with saxophone quartet Position Alpha in the eighties. Toured in India and Europe with Indian Baul musicians in the eighties and nineties. Freelance in different styles of music: free jazz, impro, folk music, world music, rock’n’roll etc. Started Brötz together with Lolo Andersson 1993.

Karin Johansson Karin Johansson is a pianist and composer in improvised, experimental music and jazz from Sweden, who works with alternative techniques, uses preparations and objects; actively plays in several groups and collaborations, among others; Jonny Wartel 4, Ord, Finn Loxbo/Karin Johansson duo, Lisen Rylander Löve/Karin Johansson duo. Composes music for theatre and contemporary dance.

Yasuhito Mori, Yasuhito Mori, born in Tokyo, started playing in major jazz clubs in Tokyo while attending Aoyama Gakuin University and after graduation he played together with Masayuki Takayanagi and many other artists. In 1981 he moved to Sweden and has worked with Swedish jazz musicians. Has was a part of tenor saxophonist Stan Getz’s Quartet with Kenny Barron and Ben Riley during their European tour in the summer of 1989. In 1994 Mori started a concert series called „Scandinavian Japan Connection” and has made many tours both in Japan and Sweden together with several Swedish and Japanese musicians.

Henrik Wartel became a member of the world famous trombonist Eje Thelins quartet when he was only twenty years old. They toured Europe frequently for several years and Henrik became a well-known and popular drummer among all kinds of musicians. He played rock’n’roll with Finish Jucka Tullonen, hardcore jazz with Bernt Rosengren, accompanied famous stars as Monika Zetterlund, Tomasz Stańko, Nisse Landgren, among many others. In Free jazz style he played with Roland Keijser and free impro with Position Alpha. In short: he plays with everyone everywhere.

Start: 11 pm

Improvised Music Evening featuring festival guests and local musicians