2017.10.21 Fonomo: Burn Reynolds (PL)

burnreynoldspicWraz z ekipą Soul Service są pomysłodawcami serii wydawniczej Polish Funk (1-4), Why Not Samba, Off Season oraz Strange Weekend, prezentującą mało znane utwory z archiwów polskiej fonografii. Płyty ukazały się nakładem wytwórni Polskie Nagrania i zbierają pozytywne recenzje na całym świecie. Dystrybucją płyt w Ameryce zajmuje się Dusty Groove (chicagowski sklep oraz wydawnictwo, zajmujące się promowaniem muzyki jazz, funk i soul).
Obecnie związany z Asfalt Records.

Otwierał kilka festiwali filmowych i teatralnych, m.in. Wysokie Temperatury Filmowe w Kazimierzu, dwie edycje Planet Doc Review, Warszawskie Spotkania Teatralne, Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, Młodzi i Film.

EN ⬇︎

Alongside the Soul Service crew, the mastermind behind the publishing series “Polish Funk” (pts. 1-4), “Why Not Samba”, “Off Season” as well as “Strange Weekend”, introducing little-known pieces from the archives of the Polish recording industry. These albums were released by Polskie Nagrania label, winning critical acclaim the world over. Their American distribution is taken care of by Dusty Groove (a Chicago store and label promoting jazz, funk and soul music).
Currently signed to Asfalt Records label.

The artist opened a number of film and theater festivals, including “High Movie Temperatures” in Kazimierz, Poland, two editions of Planet Doc Review, Warsaw Theater Meeting, Gdynia Film Festival, The Young and the Movies Film Festival.

Wstęp wolny.

Wydarzenie realizowane jest w ramach Fonomo Music & Film Festival.
Pełen program festiwalu na stronie: www.wetmusic.pl/fonomo

– – –

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020.

Wydarzenie współfinansowane przez miasto Bydgoszcz.