2017.10.28 13th MF: Marina Cyrino/Merje Kägu/Madeleine Jonsson Gille – koncert

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

MÓZG, wstęp 10 zł

Start: 21:00

Marina Cyrino bada grę na flecie poprzez różnorodne interakcje ze światłem, ruchem, elementami i przedmiotami teatralnymi. Jest także muzykiem, który ma ogromne problemy z pisaniem swojej notki biograficznej. To pewnego rodzaju strach przed byciem zredukowanym do fragmentu siebie składającego się z kilku słów. To strach przed pisaniem o sobie w trzeciej osobie, nawet jeśli to ona jest autorką tekstu. Kiedy decyduje się mówić swoim głosem, mówi: „Poświęcam część życia na granie muzyki, a inną część, aby się nauczyć jak zostać górą. Wyjątkowo interesuje mnie słowo metamorfoza. Dzisiaj oddycham, a któregoś dnia już nie będę.”

Heidi Ilves jest poetką, kompozytorką w nurcie współczesnego jazzu i artystką wokalną z Finlandii. Lubi pełne sensu słowa i prowadzi badania nad dźwiękami. Uważa, że piękno muzyk tkwi w ciszy, akceptacji, szczerości i empatii. Wierzy, że ciekawość dziecka i głębokie połączenie z wewnętrznym ja to priorytet, a także paradoksalna prawda.

Merje Kägu to estońska gitarzystka i kompozytorka, która studiowała gitarę na Estońskiej Akademii Muzycznej i ukończyła studia magisterskie z improwizacji na Akademii Muzyki i Teatru w Gotheburgu. Swoją oryginalną muzykę miała okazję zaprezentować w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Szkocji. „Muzyka to coś co przyciąga moją uwagę i ciekawość. Inspiruje mnie. Lubię tworzyć kompozycje i łączyć je z improwizacją oraz tworzyć dialog, który jest intymny, osobisty i opowiada jakąś historię. Tam, gdzie brakuje słów, mówi muzyka. Muzyczna prawda to coś dynamicznego.”

————————–————————–————————

MÓZG, tickets 10 zł

Start: 9 pm

Marina Cyrino explores flute playing through a diversity of interactions with light, movement, theatrical elements and objects. She is also a musician who has deep issues with writing her bio. It is like panic of reducing herself to an excerpt of herself, fear of being reduced into a few words like a showcase, fear of writing in the third person even if it is herself, who writes and puts quotes when she decides to speak with her own voice: „I spend part of my life playing music, another part trying to learn how to be a mountain. I have a particular interest in the word metamorphosis. Today I breathe, someday I won´t.”

Heidi Ilves is a poet, contemporary jazz composer and vocal artist from Finland. She enjoys meaningful words and exploration of sounds. She thinks that the beauty of music lies between silence, acceptance, honesty and empathy. She believes that to have a childlike curiosity and a deep connection to the inner self is a priority as well as paradoxical truth.

Merje Kägu is an Estonian guitarist and composer, who studied jazz guitar at the Estonian Academy of Music and graduated the master program in improvisation at the Gothenburg Academy of Music and Drama. She has appeared with her original music and collaborated with inspiring musicians in Sweden, Denmark, Norway, Finland, Scotland etc. “Playing music is something that attracts my attention and curiosity. I feel that inspires me. I like to unite compositions and improvisational bridge in between and create a dialogue that is intimate, personal and storytelling. Where words fail, music speaks. Musical truth is something dynamic.”