2017.11.04 13th MF: Jerz Igor – koncert

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

MÓZG, wstęp wolny

Start: 16:00

Jerz Igor to Igor Nikiforow i Jerzy Rogiewicz – muzyczny duet znany z niezliczonej liczby zespołów. O swoim projekcie mówią tak: „naszym marzeniem było nagranie płyty dla dzieci, która traktowałaby małych odbiorców poważnie, brzmiącej bogato, nagranej wyłącznie na prawdziwych instrumentach. Takiej, której z radością słuchalibyśmy razem z dziećmi”. W 2014 r. premierę miał pełnowymiarowy album „Mała Płyta” (Lado ABC) wypełniony kołysankami dla dzieci. Duet nagrał większość partii instrumentalnych i wokalnych, a także zgromadził Małą Orkiestrę Jerza Igora, zapraszając do współpracy wybitnych muzycznych gości. Stylistyczny rozmach tej domowej superprodukcji obejmuje zarówno eteryczne gitarowe ballady, blask orkiestr lat 60., jak i syntezatorową nostalgię dziecięcych lat 80. W 2016 r. powstał najnowszy album „Jerz Igor Zimą”. Płyta zawiera 10 piosenek, do jednej z nich słuchacz będzie mógł wymyślić sobie sam melodię. Podczas koncertów można rozmawiać i biegać.

————————–————————–————————

MÓZG, free admission

Start: 4 pm

Jerz Igor – Igor Nikoforow and Jerzy Rogiewicz – is a musical duo known from countless bands. This is what they say about their project: “our dream was to record an album for children that would treat the young listeners seriously, a CD that sounded rich and was recorded only on real instruments. One that we would be happy to listen to with our children.” In 2014, an LP “Mała Płyta” (Lado ABC) with lullabies premiered. The duo recorded the majority of instrumental and vocal parts and gathered Jerz Igor’s Small Orchestra by inviting prominent guest musicians to participate. The stylistic panache of this homemade superproduction includes guitar ballads, glamour of the orchestras from 60’s and synthesiser nostalgia of the childlike 80’s. In 2016 Jerz Igor’s newest album entitled “Jerz Igor Zimą” was released. The CD contains 10 pieces and to one of them listeners can make up their own melody. You can talk and run during Jerz Igor’s concerts.