2017.11.09 13th MF: Ecofilms about us: „Księżniczka Mononoke” – film

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

MÓZG, wstęp wolny

Start: 21:00

Tegoroczna sekcja filmowa Mózg Festiwal będzie poświęcona (tak jak cały festiwal) ekologii. Podtytuł cyklu Ecofilms about us jest spostrzeżeniem, które mówi o tym jak bardzo jesteśmy świadomi swojego niszczącego charakteru i jak mało wyciągamy z tego wniosków. Zastanowimy się w trakcie tego przeglądu jaki impakt ma człowiek na środowisko naturalne i jakie konsekwencje z tego tytułu czekają nas w przyszłości.

W „Soli Ziemi” zobaczymy nasz glob oczami jednego z największych fotografów w historii, przyjrzymy się człowiekowi, cywilizacji, kondycji ziemi i zastanowimy się z twórcami filmu co jest „solą ziemi”. Będziemy także oglądać pięknie sfotografowany w jakości 4K las deszczowy w filmie „Był sobie las”, dzięki niemu dowiemy się ile potrzeba czasu na odtworzenie lasów równikowych. Sprawdzimy jak wyglądałaby ziemia gdyby człowiek zniknął w filmie „Homo sapiens”. Zobaczymy także „Punkt krytyczny. Energa odnowa”, pierwszy polski pełnometrażowy film dokumentalny o tematyce ekologicznej w reżyserii Łukasza Bluszcza (planowane jest także spotkanie z autorem). Dla oddechu na ekranie pojawi się przejmującą wizję końca ery przyrody i początku ery techniki w filmie „Księżniczka Mononoke”. W tym arcydziele japońskiej animacji odbija się jak w soczewce cały dramat chciwości człowieka i jego rabunkowej gospodarki wobec własnego otoczenia.

Przegląd obdarzony komentarzami specjalnie zaproszonymi gości da spore możliwości zbudowania sobie własnych poglądów na to jak wyglądają i jak powinny wyglądać stosunki człowiek-natura. Zejdźmy na ziemię i zastanówmy się nad sobą.

„Księżniczka Mononoke”

„Księżniczka Mononoke” jest wraz ze „Spirited Away” oraz „Moim sąsiadem Totoro” najbardziej rozpoznawalnym filmem ze Studia Ghibli. Film ten odniósł wielki sukces i przypieczętował pozycję Miyazakiego jako najbardziej popularnego twórcy anime. Serwis Rotten Tomatoes przyznał mu wynik 92%. Film porusza problem koegzystencji środowiska naturalnego oraz człowieka. Rozwój akcji pokazuje, że zarówno ekspansywnie nastawieni ludzie, jak i pragnące zemsty duchy lasu, nie mają racji. Eboshi jest niebywale zuchwała, chce pokazać wyższość ludzi oraz cywilizacji nad siłami natury. Jest przekonana, że w dzisiejszym świecie brak miejsca dla bogów. Yōkai natomiast są zaślepione żądzą zemsty, chcą za wszelką cenę zniszczyć ludzi, odpłacić za każdą krzywdę. Postawy obu stron prowadzą do otwartej wojny, zniszczenia i przelewu krwi. Dopiero Ashitaka to zauważa i jest w stanie, nie opowiadając się po żadnej ze stron, zaprowadzić pokój. Nienawiść w tej animacji ma potężną siłę, zdolną jedynie do zabijania. Miłość natomiast jest potężniejsza i wszechobecna, daje życie, jak również je odbiera. Film pokazuje, że ludzie mogą żyć w zgodzie z naturą, jednak pod warunkiem, że obie strony będą skłonne do poświęceń. Potępia on również ekspansywną gospodarkę, w której, w zaślepieniu zyskiem, zapomina się o bezpowrotnym niszczeniu środowiska i starych tradycjach. Obraz ma silną wymowę pacyfistyczną, ukazuje bezsens jakiejkolwiek wojny oraz rozlewu krwi. Dosadnie przedstawione jest to na wojowniczej grupie samurajów. Film, łamiąc konwencje szlachetnych i honorowych wojowników, pokazuje ich jako bandę okrutnych i pozbawionych skrupułów rzezimieszków i zawadiaków, szturmujących każdą napotkaną wioskę wyłącznie dla zysku.

————————–————————–————————

MÓZG, free admission

Start: 9 pm

The selection of films for Mózg Festival this year will be devoted to ecology, just like the entire festival. The subtitle Ecofilms about us is an observation that indicates how conscious we are about our own destructive character and how few conclusions we draw from it. We will reflect upon the influence that mankind has on the natural environment and the consequences we are going to face in the future. In the film “The Salt of the Earth” we will see our planet through the eyes of one of the greatest photographers in the history. We will take a closer look at a human, civilisation, the condition of the Earth and together with the makers of the film we will wonder what is “the salt of the Earth”. We will also get the chance to admire the rainforest, beautifully photographed in 4K resolution in the film “Once Upon A Forest”. We will learn how much time it takes to restore an equatorial forest. Thanks to “Homo Sapiens” we will catch a glimpse of what the Earth would look like if humans disappeared. We will also get the chance to see “Punkt Krytyczny. Energia OdNowa” directed by Łukasz Bluszcz (a meeting with the author is also planned). It is the first Polish full-length film about ecology. Then “Princess Mononoke”, a masterpiece of Japanese animation, will present a vision of the end of nature and the beginning of the era of technology. This film reflects the drama of mankind’s greediness and predatory approach towards the surrounding environment.

The film selection is accompanied with a commentary of guests and will provide the audience with the possibility to form their own opinions on what the relationship o mankind and nature looks like and what it should look like. Let’s come down to Earth and reflect upon ourselves.

“Princess Mononoke”

“Princess Mononoke” along with “Spirited Away” and “My neighbour Totoro” is the best-known film produced by Studio Ghibli. This film achieved great success and established the position of Miyazaki as the most popular creator of anime. The film deals with the problem of the coexistence of natural environment and mankind. The plot reveals that neither people with expansive attitude nor revenge-thirsty spirits of the forest are right. Eboshi is extremely bold and wants to show the superiority of humans and civilisation over the forces of nature. She is convinced that there is no place for gods in modern world. Yōkai on the other hand are blinded by revenge and want an open war, destruction and bloodshed. Ashitaka is the one who notices that and is capable to bring peace without taking either of the sides. The hatred in this animation has great power and is only capable of killing. The love on the other hand is stronger and omnipresent; it gives life but also takes it away. The film shows that people can live in harmony with nature under condition that both sides are capable of sacrifices. The film also condemns expansive economy that blinds with profits and makes people forget about the irrecoverable damage to the environment and old traditions. The picture has a strong pacifist message and reveals the futility of war and bloodshed. It is explicitly depicted through a group of samurai warriors. The film breaks the convention of noble and honourable warriors and shows them as a group of cruel and unscrupulous troublemakers, who storm every village they pass by for profit.