Informacje

Mózg jest miejscem utworzonym w 1994 w celu promowania sztuki współczesnej oraz stworzenia możliwości do pracy artystom zainteresowanym tą formą działalności.

W budynku o powierzchni około 800 m2 mieści się sala koncertowa oraz wystawiennicza, studio nagraniowe, pracownie plastyczne, pokoje gościnne oraz bar, który jest najważniejszym miejscem spotkań lokalnych środowisk twórczych oraz artystów zewnętrznych tworzących czy prezentujących się w Bydgoszczy.

Osoby prowadzące klub to czynni artyści. W ciągu 20 lat działalności centrum przez scenę i galerię „Mózgu” przewinęło się setki muzyków, performerów, malarzy, fotografików z całego świata. Odbyło się tysiące koncertów, przedstawień teatralnych oraz projekcji filmowych.
„Mózg” otwarty jest zawsze na sztukę „czystą”, to znaczy pozbawioną obciążeń koniunkturalnych wynikających z aktualnie panującej mody. „Mózg” jest zamknięty na wszelkie działania wtórne – naśladowcze (na tyle oczywiście, na ile uda się je uchwycić). O doborze występujących artystów decyduje autentyczność ich działań.

W kwietniu 2005 zawiązało się STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE MÓZG, które odpowiedzialne jest za działalność artystyczną klubu.
Sztandarowym projektem Stowarzyszenia jest „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych MÓZG Festival” Każdego roku jednak realizowanych jest wiele mniejszych projektów ze środków publicznych oraz setki innych wydarzeń samofinansujących się.


Mózg Warszawa
Od 11 listopada 2014 roku „Mózg” otwiera swoją siedzibę w Teatrze Powszechnym, w przestrzeni znanej dotychczas jako „Scena Pracownia”, gdzie powstanie scena muzyczna, teatralna, performerska, wystawiennicza, z silnym nastawieniem na eksperyment oraz improwizację. Kino studyjne. Miejsce spotkań środowisk twórczych i wymiany myśli. Dobry bar.