Jest to symbol zastępczy subdomeny supersam.mozg.pl