2017.06.23 SuperSam +1: Andrea Parkins & Raphael Rogiński

Andrea_Parkins_Raphael_Roginnkidrzwi: 19:30, start: 20:00, wstęp 20 zł

[scroll down for English]

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

ANDREA PARKINS
jest artystką dźwiękową, kompozytorką i improwizatorką elektroakustyczną. Pracuje z interaktywną elektroniką, którą wykorzystuje w procesie kompozycyjnym/performatywnym. Jest najlepiej znana ze swojego pionierskiego podejścia do występów z wykorzystaniem gestów/faktur przy elektronicznie przetworzonym akordeonie oraz poszukiwań związanych z formą i możliwościami zaprojektowanych przez siebie instrumentów do przetwarzania dźwięków. Podczas swoich występów pokazuje kompozycje stworzone na przetworzony elektronicznie akordeon, nagłośnione przedmioty, małe instrumenty i elektronikę. Tworzy performance, instalacje dźwiękowe, utwory na składy klasyczne, kompozycje elektroniczne oraz tworzy muzykę dla choreografii tańca współczesnego, do filmów i występów multimedialnych.

RAPHAEL ROGINSKI
to gitarzysta, kompozytor i wykonawca, improwizator, animator kultury i badacz folkloru muzycznego. Wykształcony jazzowo i klasycznie edukację poszerzył o muzykologię i etnomuzykologię. Miks tych dwóch dróg jest wyznacznikiem stylu jego twórczości pod względem kompozytorskim jak i wykonawczym. Związany z kulturą żydowską, prowadzi badania nad jej zapomnianymi tradycjami przekładając ich znaczenie na współczesność. Prymitywna muzyka Ameryki, blues i rock lat 60 to następna znacząca część inspiracji Rogińskiego. Dogłębne analizowanie technik gitarowych, klasycznych gitarzystów bluesowych i znajomość instrumentarium lat 50 i 60 jest podstawą jego brzmienia.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

ANDREA PARKINS
is a sound artist, composer and electroacoustic improviser engaging with interactive electronics as compositional/performative process. She is especially known for her pioneering gestural/textural performance approach on her electronically processed accordion, and investigation of embodiment and chance with her self-designed virtual sound-processing instruments. Andrea Parkins presents her solo performance project, scored for electronically processed accordion, amplified objects, small instruments and laptop electonics. Parkins’ works include performances, sound installations, ensemble pieces, electronic compositions, and live sound design for contemporary dance, film and intermedia performance.

RAPHAEL ROGINSKI
is a guitarist, composer, performer, improviser, cultural animator and an explorer of musical folklore. He received jazz and classical education, expanded by musicology and thnomusicology. A combination of the two is an indicator of his style in terms of composition and performance. He is closely involved in Jewish culture. He explores its forgotten tradition and shifts their meaning into modern times. Primitive music of America, blues and rock music of 60’s is another significant part of his inspirations. In depth analysis of guitar techniques of classical blues guitarists and knowledge about the instruments of 50’s and 60’s is the foundation of his sound.