2017.09.28 SuperSam +1: Jan Jelinek / Piotr Kurek

Jelinek-Kurekdrzwi: 19:30, start: 20:00, wstęp 20 zł

[scroll down for English]

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

JAN JELINEK urodził się w Darmstadt, a następnie przeprowadził do Berlina. Jego podejście do muzyki w głównej mierze opiera się na przekształcaniu dźwięków, przenoszeniu parametrów popu w abstrakcyjną, zredukowaną i strukturalną elektronikę. Obchodząc zasady tradycyjnej muzykalności, Jelinek tworzy kolaże z maleńkich fragmentów dźwięków, pochodzących z samplerów, magnetofonu, odtwarzaczy multimedialnych i innych urządzeń nagrywających. Artysta często wykorzystuje pętle i delikatne modulowanie, aby wydobyć istotę utworu i dookreślić ją i jednocześnie ukryć jego źródło.

PIOTR KUREK zamieszkały w Warszawie muzyk, znany z projektów Piętnastka, oraz solowych albumów wydanych w kraju i za granicą. Współpracował z grupami teatralnymi i tańca współczesnego: TR Warszawa, Stary Teatr, Lubelski Teatr Tańca, Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape oraz Paper Tiger. Jest autorem bądź współautorem wielu projektów instrumentalnych m.in. Heroiny, Suaves Figures (z Sylvią Monnier), Piętnastka (z Hubertem Zemlerem), ABRADA (z Francesco de Gallo). Uczestniczył w festiwalach muzycznych i teatralnych, m.in. Unsound, Malta Festival, CTM, UH Fest, OFF Festival.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

JAN JELINEK was born in Darmstadt and then moved to Berlin. His approach to music is all about the transformation of sound, about translating parameters of popular music into abstract, reduced and textural electronics. Bypassing the rules of traditional musicianship, he prefers to construct collages from tiny sound fragments, from the lost-and-found products of samplers, tape recorders, media players and other recording implements. To this end, Jan Jelinek often works with loops and slight modulations to distil the gist of a piece of music and define it more clearly while masking its original source.

PIOTR KUREK is a musician living in Warsaw. He is known for projects such as Piętnastka and his solo albums released in Poland and abroad. He co-operated with theatre and modern dance groups: TR Warszawa, Stary Teatr, Lubelski Teatr Tańca, Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape and Paper Tiger. He is the author or co-author of many instrumental projects such as: Heroiny, Suaves Figures (with Sylvie Monnier), Piętnastka (with Hubert Zemler), ABRADA (with Francesco de Gallo). He participated in theatre and music festivals such as: Unsound, Malta Festival, CTM, UH Fest, OFF Festival.