2017.10.26 SuperSam +1: Trevor Watts / Olo Walicki

Watts-Walickidrzwi: 19:30, start: 20:00, wstęp 20 zł

[scroll down for English]

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

TREVOR WATTS
gra na saksofonie i perkusji, jest także kompozytorem. W dużej mierze samouk. W wieku 12 lat zaczął grać na trąbce, a mając 18 lat zajął się saksofonem. Od lat 60. stał na czele wielu innowacji w świecie jazzu i muzyki improwizowanej zarówno jako saksofonista, jak i kompozytor czy perkusista. Jest jedyny żyjącym członkiem założycielem The Spontaneous Music Ensemble. Jest założycielem Amalgam i Moire Music Group. Obecnie, jest przede wszystkim zaangażowany w duet z pianistą Veryanem Westonem. Duet jest wysoko ceniony za wykonane nagrania i występy na żywo. Jego nowa płyta „Veracity” solo na saksofonie została przyjęta bardzo pozytywnie.

OLO WALICKI
debiutował jako szesnastolatek grając w awangardowym zespole Niebieski Lotnik, z Jerzym Mazzollem i Jackiem Olterem. Uczestniczył w nurcie określanym jako scena yassowa i współpracował z jej twórcami: Tymonem Tymańskim, Mikołajem Trzaską oraz Tomaszem Gwincińskim. Przez wiele lat grał w zespołach Leszka Możdżera. W latach 1996-2004 Walicki występował i nagrywał z Kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. Współtworzył free-jazzowy Łoskot, a także popowo-alternatywną Szwagierkolaskę, grupę Oczi Cziorne i późny skład zespołu Miłość. Brał udział w nagraniu kilkudziesięciu różnorodnych stylistycznie albumów, nagrywał również muzykę teatralną i filmową. Od ponad dziesięciu lat autorskie projekty Ola Walickiego publikowane są nakładem jego własnego wydawnictwa.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

TREVOR WATTS
is a saxophone player, percussionist and composer. He is largely selftaught, having taken up the cornet at age 12 then switched to saxophone at 18. Since the 1960’s, he has been at the forefront of many innovations within the Jazz/World and Improvised Musical areas both as a saxophone player, percussionist and composer. He is the only founder member of The Spontaneous Music Ensemble still alive. He also founded Amalgam and his 1980s Moire Music Group. Currently (2016) his main involvement is one part of a long standing duo with pianist Veryan Weston. This duo have been highly acclaimed for their recordings and “live” appearances. New solo saxophone CD in 2014 called “Veracity” which has been highly acclaimed.

OLO WALICKI
had his debut at the age of 16 when he was playing in an avant-garde band called ‚Niebieski Lotnik’ witj Jerzy Mazzoll and Jacek Olter. He participated in a movement defined as yass stage and cooperated with its creators: Tymon Tymański, Mikołaj Trzaska and Tomasz Gwinciński. For many years he played in Leszek Możdżer’s bands. In the years 1996-2004 Walicki played and recorded Kwartet Zbigniewa Namysłowskiego. He co-created a free jazz band Łoskot as well as pop-alternative Szwagierkolaska, Oczi Cziorne group and the late makeup of the band Miłość. He participated in recording several dozen of stylistically varied albums, he also recorded music for theater and film. For over ten years his projects have been released by his own label.