2017.10.29 Sean Noonan/Zbigniew Chojnacki duo performs Bartalk: Book of Comprovisation

Sean Noonan Zbigniew Chojnacki[English version below]

godz. 20:00, wstęp 20 zł

Rytmiczny gawędziarz Sean Noonan dyryguje pałkami do perkusji i komponuje oryginalną muzykę o wielorakiej stylistyce. Jego teoria o wędrującym folklorze opisuje nieuchwytność nieustannie rozwijających się tradycji ze świata muzyki i nadaje im nowy kierunek łącząc odkrycia artysty z wpływami takich gatunków jak harmolodic jazz, bleeding-edge rock czy awangardowa muzyka klasyczna. Szeroki zakres muzyczny Noonana obejmuje gadatliwość irlandzkiego barda, narracyjną rytmikę Samuela Becketta i surową fizyczność ulicznego boksera. Nomadyczna muza Noonana, irlandzko-amerykańskiego perkusisty z teatralnym zacięciem i uwielbieniem dla afrykańskich rytmów, zaprowadziła go na niespodziewane tereny, co w rezultacie doprowadziło do powstania niesklasyfikowanych wydawnictw i projektów, które obejmują ponad 20 albumów i setki występów w ponad 15 krajach.

Zbigniew Chojnacki – (1992) akordeonista, improwizator. Muzykę oraz dźwięki postrzega swobodnie i umownie, najistotniejszy jest dialog i spotkanie z drugim człowiekiem. Każda forma wydawania dźwięku, jest ułatwieniem nawiązania kontaktu z ludźmi. Inspiracje czerpie z elementów najczęściej niezwiązanych bezpośrednio z muzyka, jak sam mówi „stara pralka, źdźbło trawy, warkot silnika autobusu, a nawet zwykle krzesło na środku sceny mogą być inspirujące” Pomimo młodego wieku współpracował już z wieloma wybitnymi muzykami sceny jazzowej i improwizowanej m.in. Michałem Urbaniakiem, Zbigniewem Namysłowskim, Jackiem Kochanem, Anną Gadt, Warsaw Improvisers Orchestra, Krzysztofem Gradziukiem, Otto Williamsem. Na stałe współtworzy grupę BACKSPACE, w której spełnia się, rozwija i tworzy muzykę, która jak sam mówi ma wyraz ,,improwizowanej muzyki współczesnej”. W październiku 2013 roku został zaproszony do Villecroze(Francja) na master class z wybitnym francuskim akordeonista Richardem Galliano. Koncertował już zarówno w Polsce jak i za jej granicami, m.in. we Francji, Włoszech, Norwegii, Niemczech.

———————————————————————-

start: 8pm, tickets: 20 zł

(New York Punk Jazz Rhythmic Storytelling meet Warsaw Electronic Improv)

„Independence might be the ruling concept of this drummer/leader’s career. It defines a common relationship not only among his hands, feet, and voice, but between his art and almost everything else in drumland”. Modern Drummer Magazine

Rhythmic storyteller Sean Noonan composes and conducts with a pair of drum sticks original multi-stylistic music. His “wandering folk” theory captures the elusiveness of ever-evolving world music traditions and reorients them through his own distinctive lens, fusing his discoveries with influences from harmolodic jazz, bleeding-edge rock, and avant-garde classical music. Noonan’s wide-spectrum music combines the loquacity of an Irish bard, the narrative rhythms of Samuel Beckett, and the raw physicality of a street-smart boxer. An Irish-American drummer with a theatrical bent and a passion for African rhythms, Noonan’s nomadic muse has led Noonan in a wealth of unexpected directions, resulting in an explosion of unclassifiable releases and projects spanning more than 20 albums and hundreds of performances in over 15 countries : https://seannoonanmusic.com/

 

Zbigniew Chojnacki is an accordion player and improviser. He perceives music and sounds freely and symbolically. The most important to him is the dialogue and meeting with another person. Each form of producing a sound makes coming into contact easier. He draws inspiration from elements tht most often are not directly related to music, as he says himself: „an old laundry machine, a blade of grass, a bus engine revving or even an ordinary chair standing in the middle of the stage can be inspiring”. Despite his young age he has already co-operated with many profound musicians from jaz and improvised music arena sucha as: Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowsk, Jacek Kochan, Anna Gadt, Warsaw Improvisers Orchestra, Krzysztof Gradziuk, Otto Williams. He is a member of BACKSPACE band, where he creates music that he describes as „having the expression of improvised contemporary music”.