2017.11.30 13th MÓZG Festival: ECOFILMS ABOUT US „Punkt krytyczny. Energia OdNowa”

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

Austriackie Forum Kultury

Próżna 7/9, Warszawa

wstęp wolny

punkt_krytycznyStart: 17:00

Po seansie debata z czołowym polskim ekofilozofem Prof. Andrzejem Papuzińskim oraz reżyserem filmu Łukaszem Bluszczem

Pierwszy, polski, pełnometrażowy film dokumentalny na temat zmian klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Twórcy w jasny sposób pokazują, dlaczego klimat nagle się zmienia i przed jakimi wyzwaniami w związku z tym staje nasza cywilizacja. Dowiadujemy się, co sprawiło, że równowaga klimatu na Ziemi została zachwiana i jakie są tego skutki. Czy realna jest przyszłość oparta jedynie na węglu i ropie? Czy można poradzić sobie ze smogiem i co musi się wydarzyć, żeby nie doszło do tragedii na miarę zagłady dinozaurów? Odpowiedzi na te i wiele innych intrygujących pytań szuka aktor Marcin Dorociński. Cały świat, a więc także Polska, stoi przed widmem powodzi, suszy, braku wody pitnej i jedzenia. Ciepłe kaloryfery w chłodne dni, lody w lecie, światło czy woda w kranie, o paliwie do samochodu nie wspominając – nie chcemy z tego zrezygnować, ale będziemy zmuszeni wytwarzać energię w inny sposób. Twórcy zwracają uwagę na kwestię alternatywnych źródeł energii i problemów, z jakimi borykają się w naszym kraju ich zwolennicy. Film ostrzega przed nadchodzącą katastrofą i proponuje rozwiązania mogące pomóc w jej powstrzymaniu. Zmiany już zachodzą – widać je także w Polsce. Właśnie znaleźliśmy się w Punkcie krytycznym. ZWIASTUN

Lukasz_BluszczŁukasz Bluszcz
Producent, reżyser i scenarzysta dokumentalny, związany z Vision House Productions. Pracował jako dziennikarz i producent lokalny dla globalnych stacji informacyjnych, jak BBC, AL Jazeera, Discovery, Channel 5 i inne. Autor scenariuszy dokumentów „Efekt Chopina” (BBC World, TVP2) i „Był Bunt” (Al Jazeera, TVP Kultura). Producent i reżyser programów Discovery Channel Polska: „Przystanek Bieszczady”, „Polska: Operacja Zmiana” i in. „Punkt Krytyczny. Energia odNowa” to jego pełnometrażowy debiut reżyserski.

 

 

 

 

 

 

Andrzej Papuziński
Filozof i socjolog; profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Polityki Zrównoważonego Rozwoju; autor 4 monografii i ok. 110 artykułów naukowych, redaktor i współredaktor 8 prac zbiorowych; laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę Życie – Nauka – Ekologia. Prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii; zainteresowania profesjonalne ewoluowały od filozofii religii, przez katolicką teorię kultury i – następnie – przez współczesne filozoficzne stanowiska w dziedzinie filozofii kultury, po filozofię ekologii i etykę ekologiczną, zagadnienie edukacji ekologicznej oraz politykę ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.

————————–————————–————————

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

Austriackie Forum Kultury

Próżna 7/9, Warszawa

free admission

Start: 5 pm

After the screening we invite to a meeting with the leading Polish eco-philosopher Andrzej Papuziński and the director of the film Łukasz Bluszcz.

It is the first Polish full-length documentary film about climate change and the inevitable energetic revolution. The creators clearly show the reasons the climate changes suddenly and the challenges our civilisation will have to face. We find out what tipped the balance of the climate on Earth and the consequences it caused. Is future based entirely on coal and oil real? Can we deal with smog and what has to happen in order to avoid a tragedy in the scale of the extinction of dinosaurs? Marcin Dorociński looks for answers to these and many other questions. The whole world, including Poland, faces a spectre of flood, drought, lack of drinking water and food. Warm radiators on chilly days, ice cream in the summer, light or running water, not to mention fuel for cars – we do not want to give up any of that but we will be forced to produce energy in different ways. The makers of the film draw the attention to alternative sources of energy and problems that proponents of these have to deal with. The film is a warning against a disaster and proposes solutions that might help avoid it. The changes are already happening and they are also visible in Poland. We just found ourselves at the tipping point. TRAILER

Łukasz Bluszcz is a producer, director and documentary screenwriter associated with Vision House Productions. He worked as a journalist and a local producer for global information stations such as BBC, Al Jazeera, Discovery, Channel 5 and others. He is the author of screen scripts for documentaries such as ”Efekt Chopina” (BBC World, TVP2) and ”Był Bunt” (Al Jazeera, TVP Kultura). He producer and directed programs for Discovery Channel Poland: ”Przystanek Bieszczady”, ”Polska: Operacja Zmiana” and others. „The tipping point. Energy aNew” is his full-length director’s debut.

Andrzej Papuziński is a philosopher and sociologist. He is a professor at the Institute for Political Sciences at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, he is the head of the Department of Balanced Development Policy. He is the author of 4 monographs and ca. 110 scientific articles. He is the editor and co-editor of 8 group works. He won the Minister’s of Science and Higher Education prize for his book ”Życie – Nauka – Ekologia. Prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii”. His professional interests evolved from philosophy of religion, through Catholic theory of culture and then contemporary philosophical grounds in the field of philosophy of culture, to philosophy of ecology and ecological ethics, the issue of ecological education and environmental policy with special reference to the principle of environmental sustainability.